Volkmann Vacuümtransport
Vacuümconveyors worden vaak gebruikt voor het transport van bulkgoederen. Met bulkgoed worden meestal poeders en granulaten bedoeld, waarbij – tot een bepaalde grootte van de deeltjes – ook zaden, tabletten, dragees, capsules, vlokken, pellets of grotere delen (stukgoederen) vervoerd worden.
Door het gebruik van speciale vacuümpompen met een hoog haalbare onderdruk kunnen in principe ook vloeistoffen getransporteerd worden (zie VOLKMANN vloeistofzuiger). Naast de deeltjesgrootte (korrelgrootte verdeling) van de vaste stoffen speelt bij het zuigtransport het stortgewicht een belangrijke rol. Dit kan in het uiterste geval binnen het bereik van ongeveer 0,05 kg/l (bijv. gefluïdiseerde, pyrogeen kiezelzuur) tot ongeveer 13 kg/l (bijv. uraniumverbindingen) liggen, echter doorgaans binnen het bereik van ongeveer 0,1 tot 2,5 kg/l.
VOLKMANN Vacuümconveyors zijn modulair geconstrueerd en kunnen daardoor aan een afzonderlijke transporttaak aangepast worden, zodat bijna alle soorten vaste stoffen getransporteerd kunnen worden. Zelfs voor „kritieke stoffen“, d.w.z. bijv. voor natte, vette, hechtende, klonterende, hygroscopische, slecht stromende of explosieve materialen zijn er speciale oplossingen. Ook nanodeeltjes zijn al met succes middels vacuüm etransporteerd.

Voordelen
Aangezien voor de materiaalverplaatsing alleen vacuüm nodig is, kan – in tegenstelling tot mechanische conveyors – van bewegende en – mechanische delen in de productstroom worden afgezien, wat de volgende voordelen oplevert: Bij het transporteren van kritieke bulkgoederen gelden hoge
eisen aan de dichtheid van de transportsystemen. Dit kan in principe gemakkelijker bereikt worden met onderdruk, dan met een bij het perstransport werkende overdruk of met mechanische conveyors. Het vacuümtransport is daardoor een speciale vorm van pneumatisch transport. Op grond
van de onderdruk ontstaat het vacuümtransport voor al die stoffen, waarvan de blootstelling aan de omgeving moet worden vermeden. Ofwel om de werknemers, danwel om het milieu te beschermen. Het vacuümtransport draagt daarmee actief bij aan de doelstelling „Schone bedrijfsinrichtingen“.
Daarnaast helpt het om stofophopingen te voorkomen en verlaagt daardoor het risico op een explosie door rondzwevende particels. Door het modulaire ontwerp kunnen VOLKMANN Vacuümconveyors, zelfs voor toepassingen onder Containment Condities (gesloten systemen) afzonderlijk aangepast worden. WIP (Wetting in Place) en CIP (Cleaning in Place) zijn voorbeelden van verdere ontwikkelingen.

Capaciteit
De enige beperkende criteria zijn het beschikbare drukverschil van max.1 bar (d.w.z. het verschil tussen de heersende luchtdruk en 0 bar absoluut) en – vanuit het oogpunt van explosiegevaar – een bij voorkeur kleinere diameter van de afscheider en daarmee het haalbare, maximum debiet (afhankelijk van de omstandigheden max. 10 t/u). Transportafstanden van maximaal 80 meter en transporthoogten van maximaal 35 meter, in sommige gevallen meer, komen zeker voor waarbij het merendeel van de toepassingen bij afstanden van 40 m en hoogtes tot 20 m ligt.

De vacuüm transport systemen worden steeds meer ingezet in de Zadenindustrie; op diverse locaties in Nederland (en daarbuiten) staan de Volkmann systemen al in productie te werken. Voor eventuele referenties kunt u zich wenden tot een van de Volkmann medewerkers op de stand tijdens de SMT2018!