Botman Hydroponics – Duurzaam telen op water

Tijdens Seed Meets Technology:

Botman Hydroponics demonstreert nieuwe concepten teelt op water
Op de Proeftuin Zwaagdijk demonstreert Botman Hydroponics tijdens de vakbeurs ‘Seed meets Technology’ de allernieuwste methodes voor het telen van bladgroenten en siergewassen op water. Het gaat om innovatieve teeltsystemen, die bovendien oplossingen bieden aan beperkingen (zoals milieuregelgeving) en bedreigingen (aantastingen, ziektes) van de traditionele teelten op grond.

Het teeltsysteem is breed inzetbaar voor teelten onder glas. Het levert een sterk en schoon product van hoge kwaliteit. De opbrengst per vierkante meter is groter dan bij grondgebonden teelten. De productie- en verwerkingshandelingen kunnen volledig worden geautomatiseerd.

Op Proeftuin Zwaagdijk kunnen deze teeltsystemen van 22 tot en met 24 september worden bekeken. Botman Hydroponics heeft daar bassins ingericht met een continu plant-oogstsysteem voor de teelt van 32 verschillende rassen sla, afkomstig van bekende zaadleveranciers. Bovendien komen tijdens deze vakbeurs op 23 september de laatste ontwikkelingen in de teelt op water aan bod tijdens een symposium op het terrein van de proeftuin. Het symposium begint om 13.30 uur en eindigt rond 15.30 uur.

www.botmanhydroponics.com