Logo_payoff_certhon_fullcolourCerthon

Certhon is wereldwijd actief als turn-key ontwerper en technisch installateur van moderne kassen en indoor farms. De innovatieve focus stelt Certhon in staat alle systemen volledig te integreren voor jaarronde, efficiënte en optimale productie van voedsel, fruit en bloemen, waar ook ter wereld.

Er is veel kennis en expertise binnen Certhon. Dit gaat terug tot 1896; het familiebedrijf heeft alle ontwikkelingen in de internationale tuinbouw gedurende meer dan een eeuw meegemaakt. Door constructie-, klimaat-, water- en elektrotechniek te koppelen aan agronomie, biedt Certhon haar klanten de beste oplossingen.

Certhon is toekomstgericht en investeert voortdurend in kennis, onderzoek en ontwikkeling. Dat resulteert wereldwijd in de ontwikkeling van succesvolle projecten zoals semi-gesloten kassen met LED-verlichting, kassen die verbonden zijn met externe warmtebronnen, indoor farms die worden ingezet voor onderzoek en meerlaagse indoor farms voor professionele teelt.

Door de toenemende vraag naar veilig en gezond voedsel, welke lokaal en duurzaam geteeld zijn, ziet Certhon de vraag naar daglichtloos telen op grote schaal een hoge vlucht neemt. Echter vereist het telen in een groeicel andere teeltwijzen dan de wijze waarop geteeld wordt in een traditionele kas. Als grootste verandering wordt er niet meer geteeld of gecorrigeerd op het buitenklimaat, maar wordt het klimaat volledig samengesteld op basis van beschikbare technieken.

Naast de succesvolle moderne kas- en indoor farming projecten die Certhon heeft gerealiseerd, doet Certhon nu al drie jaar onderzoek naar de optimalisatie van de technologie voor daglichtloze teelt. Om de kennis van indoor farming technieken en plantengroei verder te ontwikkelen, doet Certhon eigen onderzoek in het Certhon Innovation Centre. In het Innovation Centre, met acht groeikamers op een oppervlak van 240 m2, wordt op grote schaal onderzoek verricht. Met de opgedane kennis over de teelt, kan Certhon haar klanten in de eerste paar jaar op de juiste weg helpen met het telen van verschillende gewassen. Verder kunnen in het Innovation Centre proefprojecten worden uitgevoerd om referentiecijfers te verkrijgen. Daarnaast biedt deze unieke faciliteit de mogelijkheid om de systemen aan klanten te tonen. Hiermee wil Certhon een bijdrage leveren aan het wereldwijde voedselprobleem, met andere woorden: de noodzaak om wereldwijd gezonde, verse en hoogwaardige producten te produceren, 365 dagen per jaar.