Agratechniek logo Agratechniek B.V.

Tijdens deze dagen is Jan Appelman aanwezig om u te informeren en te adviseren over verschillende typen drooginstallaties met de specifieke regelingen. Naast het drogen staan een aantal items in de belangstelling;

Centrale Luchtdroging
Bij het drogen van zaad kan met opgewarmde buitenlucht veel vocht worden afgevoerd. Helaas zijn de condities van de buitenlucht niet altijd geschikt om uiteindelijk het gewenste evenwichtsvochtgehalte te bereiken. Zeker nu steeds meer zaadbedrijven het zaad met een lager vochtgehalte willen ontvangen, bewaren en verpakken. Om het zaad snel en goed naar het lage vochtgehalte te drogen, is in de laatste fase gedroogde lucht nodig.

Het drogen van lucht is een kostbare zaak; Dit geldt niet alleen voor condensatie- en adsorptiedrogers, maar zeker ook voor de energetisch interessante Hybride drogers (gecombineerde Condensatie- en Adsorptie droging). Het is niet economisch om bij elke drooginstallatie een luchtdroger te plaatsen. Er wordt niet continu bij alle installaties gedroogd en gedroogde lucht is niet continu vereist.

Agratechniek heeft een principe ontwikkeld waarbij een centrale luchtdroger de gedroogde lucht brengt waar het nodig is. Diverse drooginstallaties, rotatiedrogers, conditioneercellen, droogtafels of inpakmachines worden op de centrale luchtdroger aangesloten. Dankzij de geavanceerde ABC processor wordt de gedroogde lucht automatisch afgegeven daar waar op dat moment behoefte is. De centrale luchtdroger, die door de ABC processor aangestuurd wordt, heeft een variabele capaciteit en past zich aan naar de behoefte.

Zaad kalibreerinstallaties
De zaad kalibreerinstallaties van Agratechniek hebben bewezen dat ze uiterst nauwkeurig sorteren met een grote capaciteit. De installatie is modulair van opbouw dankzij losse kalibreerunits welke getrapt in lijn worden geplaatst; per unit 1 of 2 fracties met aan het einde van de installatie een overmaat. De voeding van het zeefbed vindt gelijkmatig plaats via een brede band met daarboven een voorraadbunker. De bunker kan worden gevoed door onderloscontainers op de bunker te plaatsten of vanuit kisten met een kantelaar. Dankzij uitgebalanceerde onbalansmotoren is de vibratie van het zeefbed optimaal; geluidsarm en een grote capaciteit. Periodiek wordt het zeefbed automatisch gereinigd. Het verwisselen van de zeven gaat heel eenvoudig en snel;

Bij gerenommeerde groentezaadbedrijven draaien de installaties naar grote tevredenheid. Na uitgebreide marktonderzoek en vergelijking wordt in 2016 een 4e kalibreerinstallatie in Enkhuizen geplaatst; na eerder 3 stuks bij Syngenta nu ook 1 bij Enza zaden.

Kalibratie unit Syngenta klein AGRA

(Warm)water behandeling voor zaad
Het volume van zaad dat met (warm) water wordt behandeld neemt toe. Het is daarom ideaal dat dit in grote batches kan plaatsvinden. De behandeling moet daarbij uiterst nauwkeurig plaats vinden (exact gelijke watertemperatuur) en waarna het zaad weer snel moet worden gedroogd.

Met de installatie van Agratechniek kan het zaad in speciale droogkisten worden behandeld. De kist wordt ondergedompeld in een bassin waarin het continu verticaal blijft bewegen. Het water wordt zo van boven en van onder intensief door het zwevende zaad bewogen. Hierdoor krijgt al het zaad gelijktijdig de gewenste watertemperatuur. Na de behandeling wordt de kist gelift en op de installatie direct met lucht afgekoeld.

Na het plaatsen van een nieuwe kist in het bassin wordt de kist met behandeld zaad naar de drooginstallatie van Agratechniek gebracht waar het zaad per kist gescheiden gedroogd wordt.

Warmwater behandeling met kisten AGRA

Automatiseren van bestaande drooginstallaties met de ABC processor
Drooginstallaties gaan lang mee; de ventilator blijft draaien en de verwarming warmt de lucht op. Met de schakelkast kan de droging worden gestart en uit ervaring of door het testen van het zaad weten we wanneer de droging kan stoppen.

De eisen aan het zaad, maar ook van het gehele proces worden steeds hoger. De kiemkracht en homogeniteit van het zaad moeten op een hoog niveau staan. Dankzij goede teeltbegeleiding en veel zorg komt een mooi product van hoge kwaliteit binnen. Het is dan belangrijk dat in de gehele keten deze kwaliteit blijft gewaarborgd. Bij het drogen mag het dan zeker niet fout gaan. Daarbij komt ook nog dat er steeds meer behandelingen plaatsvinden, volumes toenemen en grote flexibiliteit wordt verwacht. En dat vaak met minder mensen. Het kan dan interessant of noodzakelijk zijn om het droogproces te optimaliseren. Ook bij bestaande installaties.

Met de ABC procescomputer kan het droogproces worden verbeterd en geautomatiseerd. Belangrijk daarbij is een goede meting van de temperatuur en relatieve vochtigheid van de ingaande lucht en de lucht uit het zaad. Een programma met verschillende droogmenu’s voorkomt fouten, registratie van de meet en regelwaarden geeft zekerheid. Bediening van de installatie kan ook vanaf de PC, tablet of smartphone. Wanneer iets niet goed gaat volgt een SMS melding naar de verantwoordelijke personen. Soms kan de installatie met aanpassingen flexibeler worden gemaakt wat meer capaciteit kan creëren.

Meetspeer met directe registratie en opslag van de waarden
Een praktisch voorbeeld van efficiëntie en betrouwbaarheid is het gebruik van de ABC meetsperen. De speren zijn direct aangesloten op de ABC processor zodat de gemeten temperatuur en RV direct wordt geregistreerd. Met deze meetwaarden wordt het Absolute Vochtgehalte (AV) van de lucht gemeten. Het verkregen resultaat(AV i.p.v. RV) is onafhankelijk van de temperatuur en geeft meer zekerheid over het vochtgehalte van het zaad.

Bij een centraal ontvangstpunt zijn meerdere meetsperen beschikbaar om de ontvangen partijen te controleren. Bij een stabiele meting wordt het resultaat met kleuren via een ledlamp zichtbaar; te nat, twijfelachtig, goed, te droog. Het meetresultaat wordt continu gelogd en is direct op een PC zichtbaar. Er hoeft niet meer worden gewacht en fouten bij noteringen komen niet meer voor.

ABC Meetspeer klein AGRA